Gabriel Franco

🧪 Els meus projectes

Nebula

Nebula Community

Nebula Community és una comunitat de videojocs, una website amb articles.

Projecte Coco

Projecte Coco

Projecte de Comunicació Comunitària, un podcast, realitzat amb wordpress.

Kapomba Batucada

Kapomba Percussió

Kapomba és un grup de batucada, percussió brasilera, realitzat amb wordpress.